Telefoonnummer van ons spreekuur

In de laatste Watermerk op blz. 10 staat op onze pagina een verkeerd telefoonnummer van het spreekuur. Het juiste nummer is 06 - ...

Bestuurswisselingen en concept verslag ALV

Bij de ALV van 25 april is Amina Hanif benoemd tot bestuurslid. Joop Eigenraam nam juist afscheid van het bestuur. Onlangs...

Jaarverslag 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 24 april is ons jaarverslag 2023 vastgesteld.

Bestuursleden gezocht!

Word jij ons nieuwe bestuurslid? In het bestuur van de Huurdersraad Waterweg Wonen is plek voor enkele nieuwe bestuursleden....

Inzet Huurdersraad bij Huurronde 2024

Het zal de huurders niet zijn ontgaan: de brief over de huurverhoging per 1 juli 2024. De Huurdersraad is het niet eens met het...

Stop de maximale huursom-verhoging van 5,3%

Huurdersraad Waterweg Wonen heeft zich aangesloten bij andere huurdersrorganisaties die tegen de maximale huursomverhoging zijn...

Voorzitter gezocht!

Wie wordt onze nieuwe voorzitter? Joop Eigenraam neemt per 1 april afscheid als waarnemend voorzitter van het bestuur. We zijn ...

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op woensdagavond 24 april organiseren we weer een ALV in de Marnixflat. Het gaat over de toekomst van de Huurdersraad en ons...

Onze pagina in Watermerk nummer 4

Het hele artikel kun je lezen onder de kop Officiële documenten.

Werkplan 2024 en concept verslag ALV

Tijdens de ALV van 25 oktober in De Windwijzer stemden de aanwezige huurders in met het werkplan voor het komende jaar. Het...

Op bezoek in de VOP en de Buurtkamer

Op 26 september namen we samen met de raad van commissarissen en een aantal medewerkers van Waterweg Wonen een kijkje in de wijk...

Onze pagina in Watermerk nummer 3

Woensdag 25 oktober organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering. We vertellen waar we komend jaar aandacht aan gaan...

De Marnixflat heeft weer een bewonersvereniging!

De nieuwe Bewonersverenging Marnixflat hield op 22 september open dag. Wij gingen even langs.

Kom naar de ALV en maak kennis met medewerkers van Waterweg Wonen

Op woensdag 25 oktober organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering. Dit keer op een andere locatie: De Windwijzer op de...

Onze pagina in Watermerk nummer 2

Met dit keer veel aandacht voor Wonen en Zorg. Dit is een belangrijk onderwerp voor de Huurdersraad.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 april. Het concept verslag van die vergadering is ook...

Onze pagina in Watermerk nummer 1

Alle huurders ontvangen deze week Watermerk in de brievenbus of online. Hierin weer een pagina van de Huurdersraad met de...

Lunchbijeenkomst Laaggeletterdheid

Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend. En zie je iets vreemds aan de zin hierboven? Of lees je het gelijk...

Afscheid Soraia Borges

Op 8 maart namen we in onze vergadering afscheid van bestuurslid Soraia Borges. Ze is nu met zwangerschapsverlof en gaat...

Bijeenkomsten in en over de Westwijk

De afgelopen weken waren we bij verschillende bijeenkomsten in en over de Westwijk. Op 8 maart waren medewerkers van het...

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 19 april organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering. Maak kennis met ons nieuwe Dagelijks Bestuur en...

Dagelijks bestuur compleet

Woensdag 11 februari is Rob van der Knaap benoemd tot secretaris van de Huurdersraad.

Kennismaking met Nicole Peeters

Maandag 6 februari waren we in gesprek met Nicole Peeters. Zij is tijdelijk de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

ALV in 2023

Dit jaar organiseren we weer twee keer een Algemene Ledenvergadering. Op woensdag 19 APRIL en woensdag 25 OKTOBER. Zet ze alvast...

Afscheid Marieke Kolsteeg

Op 24 januari namen we afscheid van Marieke Kolsteeg, die 5,5, jaar lang directeur-bestuurder was van Waterweg Wonen.

Bedankje voor vrijwilligers

Donderdag 12 januari was er in de Buitenplaats een nieuwjaarsborrel voor huurders die zich actief inzetten voor hun buurt,...

Arie-Jan de Boer: voorzitter Huurdersraad

Per 1 februari 2023 is Arie-Jan de Boer de nieuwe voorzitter van Huurdersraad Waterweg Wonen.

Onze pagina in Watermerk nummer 4

In ieder nummer van Watermerk heeft de Huurdersraad Waterweg Wonen een eigen pagina. De inhoud moeten we al weken van te voren...

Bestuurswissels en verslag Algemene Ledenvergadering

De Huurdersraad heeft nieuwe bestuursleden en statuten. Ook hebben we een nieuwe waarnemend voorzitter en secretaris. Het concept ...

Laatste en eerste bestuursvergadering

Dinsdag 4 oktober was het de laatste bestuursvergadering van deze 'wegkijkende heren': Hans Riemens en Leo van der Lubben. Voor...

Onze pagina in Watermerk nummer 3

In ieder nummer van Watermerk heeft de Huurdersraad Waterweg Wonen een eigen pagina. Lees meer over onze samenwerking met de...

Nieuwe fase voor Prettig Wonen

In 2019 is het project Prettig Wonen gestart in drie flats: Fazantlaan, Zwaluwenlaan Even en Zwaluwenlaan Oneven. Het doel van...

Uitnodiging ALV van 19 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober houden we weer een algemene ledenvergadering in de Marnixflat aan de Marnixlaan.

Vakantie

We zijn er even tussenuit. De mails lezen we weer dagelijks vanaf 8 augustus. Het spreekuur draait weer vanaf september. We...

Meerjarenonderhoudsbegroting en Duurzaamheid

Dinsdagavond 5 juli was er voor de Huurdersraad Waterweg Wonen en leden van bewonerscommissies een themabijeenkomst over de...

Maak MUWI Mooier

Op 5 juli was de Huurdersraad anwezig bij de aftrap van activiteiten in MUWI-1 waarmee Waterweg Wonen samen met bewoners aan de...

Onze activiteiten in het 2e kwartaal 2022

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten in de maanden april, mei en juni.

Gewoon Wonen bijeenkomst Maaskoepel

30.000 sociale huurwoningen erbij bouwen, kan dat gewoon? Hans Riemens en Joop Eigenraam bezochten op 20 juni de bijeenkomst...

Bestuursvergadering 7 juni

Heel erg fijn dat we na lange tijd weer in onze eigen ruimte in de Marnixlaan konden vergaderen. Zo goed als compleet. We zoeken ...

Druk bezochte ALV

Op 19 april was onze eerste Algemene Ledenvergadering van 2022. En die werd goed bezocht! Het concept verslag staat ook op deze...

Uitnodiging ALV van 19 april 2022

Op dinsdag 19 april houden we weer een algemene ledenvergadering. Dit keer alleen fysiek vanuit de Marnixflat.

Te lezen in Watermerk: Ambitieuze nieuwe bestuursleden van start

Sinds oktober 2021 hebben we er nieuwe bestuursleden bij. Wat willen ze met de Huurdersraad bereiken? Ze vertellen erover.

Voldongen feit: geen (verdere) ongeriefsvergoeding

Bij een aantal flats in Holy-Zuid was een ingrijpende aanpak nodig voor verzwakte galerijen en balkons. De Huurdersraad en...

Ondertekening samenwerkingsafspraken

Op maandag 7 maart ondertekenden de huurdersraden van Waterweg Wonen en Samenwerking, wethouders van de gemeente Vlaardingen en...

Verslag van de ALV van 13 oktober 2021

Het concept verslag van de ledenvergadering van 13 oktober 2021 is gereed. Het is te vinden onder het kopje

Vanuit de Algemene Ledenvergadering

Woensdagavond 13 oktober was de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersraad. In de Marnixflat was een flinke groep huurders...

Kansrijk Ambacht/MUWI 1

Donderdag 23 september brachten verschillende bestuursleden van de Huurdersraad, leden van de Raad van Commissarissen en...

Aanmelden Ledenvergadering 13 oktober

Op 13 oktober is er weer een Algemene Ledenvergadering. Meld je aan voor de fysieke bijeenkomst of de livestream.

Op de radio over verlenging project Prettig Wonen

Op maandag 6 september waren Joop Eigenraam van de Huurdersraad en Bronja Nijk (projectleider vanuit Waterweg Wonen) te gast bij...

Nieuwe stap opzetten Adviesgroep Leefbaarheid

De Huurdersraad zette samen met betrokken huurders en leden van bewonerscommissies eind mei een nieuwe stap in het vormen van een ...

Toekomstige bestuursleden maken kennis met Marieke Kolsteeg

Dinsdag 25 mei maakten toekomstige bestuursleden van de Huurdersraad kennis met Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van...

Brandveiligheid isolatiemateriaal Insulindesingel

Op 12 mei waren Hans Riemens van de Huurdersraad en een brandweerman aanwezig bij een bijeenkomst met Waterweg Wonen over de...

Verslag ledenvergadering

Op 21 april 2021 hield de Huurdersraad vanuit de Stadsgehoorzaal een digitale ledenvergadering. Een bijzondere setting, maar...

Stand van zaken oplossing overlast betonproblemen

Bij bewoners van de Zwaluwenlaan Oneven, Fazantlaan, Aalscholverlaan en Koninginnelaan bezorgde de Huurdersraad de afgelopen...

Voorbereidingen ALV in volle gang

Op maandag 19 april waren bestuursleden van de Huurdersraad in de Stadsgehoorzaal voor de laatste voorbereidingen van de...

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?