Bijeenkomsten in en over de Westwijk

dinsdag 21 maart 2023 Algemeen nieuws

De afgelopen weken waren we bij verschillende bijeenkomsten in en over de Westwijk. Op 8 maart waren medewerkers van het Programmabureau Wij de Westwijk te gast in onze bestuursvergadering. Op 9 maart namen we deel aan de wijkschouw in Zuidbuurt en op 16 maart waren we bij de bewonersavond in kindcentrum Prins Willem Alexander.

Lees hieronder verder

Presentatie in onze bestuursvergadering

Op 8 maart kwamen Hamit Karakus, Freek de Haas en Else Hagers vertellen over de plannen in de Westwijk. In deze wijk zijn er veel problemen. Zo veel dat de Westwijk in juni 2022 is opgenomen in het Nationaal Programma van het Rijk. Hierdoor komt er makkelijker geld vanuit ministeries om de problemen aan te pakken. En niet voor even. Gedurende twintig jaar wordt gewerkt aan:

 • meedoen/zorgen voor gelijke kansen
 • tegengaan criminaliteit
 • verbeteren woningen

En dat gebeurt vanuit vijf thema's:

 1. kind
 2. ouders
 3. leren en werken
 4. leefbaarheid
 5. veiligheid

In alles staat het kind plus de ouders centraal. Alleen als je bij het kind begint kun je tot verbeteringen komen die blijvend zijn. De kinderen hebben de toekomst. Alle thema's hangen met elkaar samen en de maatregelen dus ook. En de basis moet op orde zijn: een stabiele thuissituatie en een schone en veilige leefomgeving. Een stuurgroep, met de burgemeester als voorzitter, let goed op de afstemming.

In de Westwijk heeft Waterweg Wonen veel huurwoningen. De woningcorporatie is daarom nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De Huurdersraad Waterweg Wonen komt op voor de belangen van de huurders in de Westwijk. Daarom volgen we de ontwikkelingen. We zijn aanwezig bij allerlei bijeenkomsten, stellen vragen en geven tips.

Zo gaven we de mensen van het Programmabureau bijvoorbeeld mee:

 • zorg voor gelijkwaardige inbreng vanuit bewoners; de Huurdersraad kan de huurders vertegenwoordigen;
 • voorkom dat problemen uit de Westwijk overgaan naar andere wijken;
 • zorg voor verbinding tussen alle organisaties en instanties die in de Westwijk werken;
 • voorkom dat bewoners uit andere wijken denken dat er alleen nog aandacht is voor de Westwijk.

Wijkschouw

Op 9 maart waren Hans en Els van de Huurdersraad bij de wijkschouw in de Zuidbuurt. Samen met medewerkers van Wij de Westwijk en Waterweg Wonen en bewoners van de Europaflat hoorden ze over problemen in de wijk door oudere jeugd die de speelplaatsen slopen, illegale afvaldumpingen, slechte bestratingen en verlichting. Maar die dag lag de wijk erbij alsof alles speciaal voor ze was opgeruimd. Tussendoor zagen ze alleen een achtergelaten winkelwagentje. Maar na 2,5 uur wandelen in een stevige regen stuitten ze in de Van Baerlestraat toch op bijna een normaal aangezicht in de wijk. Afvalcontainers bedekt met een laag keuken- en bouwafval.

Terug in het kantoor van Wij de Westwijk kwamen ze weer op adem met een bak koffie. Op uitnodiging van de activiteitenvereniging Europaflat namen ze nog even een kijkje in de prachtige binnenplaats van deze flat. In gesprek met een aantal bewoners hoorden ze over de verenging, zoals een ballotagecommissie, energiezuinige woningen en het gebruik van de binnentuin. We hebben ze geattendeerd op de Huurdersraad. Er is mogelijk interesse om een bewonerscommissie op te richten. Met veel nieuwe ideeën en plannen (o.a. beheer en aanleg speelplaatsen, ballotagecommissie, opzetten bewonerscommissie) gingen ze weer op huis aan. Het was een welbestede, maar natte middag.  

Bewonersavond

Op donderdag 16 maart organiseerde Wij de Westwijk een bewonersavond in de Prins Willem Alexanderschool. Ayse en Hans van ons bestuur die in de Westwijk werken en/of wonen waren bij de bijeenkomst. Hieronder hun korte verslag.

De avond begon om 7 uur, maar om 5 uur konden ouders met jonge kinderen al met elkaar praten over de wijk. De kinderen sloten dit gedeelte af met een dansje. Daarna kwamen andere bewoners en instanties erbij. Tijdens de avond ging het over wat bewoners denken dat de wijk nodig heeft. Bijvoorbeeld voor jongeren, op het gebied van onderwijs, gelijke kansen of voor een schone en veilige wijk. Zo kwamen aan de orde jeugdbegeleiding, wegnemen van wantrouwen in instanties, 1 uur extra school, schoolontbijt en -lunch en extra taallessen.

Medewerkers van Waterweg Wonen, de gemeente en de politie gaven een kort overzicht van meldingen, terugkoppelingen en de aanpak van misstanden in de wijk. Binnenkort komen er 1 wijkagent en 6 BOA’s extra bij het wijkteam.

De aanwezigen gingen in 4 groepen uiteen om verder over een specifiek thema te praten. In de groep Wonen en Veiligheid ging het over de problemen die we zagen in de wijkschouwen, de aanpak van criminaliteit, drugsgebruik en dealen, problemen met straatverlichting en bestratingen en het dumpen van afval. Een kleine ondernemer kaartte aan dat er vanuit grootwinkelbedrijven nauwelijks interesse is in overlastpreventie en oplossingen voor de wijk.

De opkomst was groot en de avond was overduidelijk te kort, want het programma liep ruim 45 minuten uit. Er was veel te vertellen, veel te delen!

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?