23 september , 17:00 - 20:00

Themabijeenkomst Kansrijk Ambacht / MUWI 1

Jaarlijkse themabijeenkomst in één van de wijken van Vlaardingen.

28 september , 15:30 - 17:00

Meedoen met Huurders

Vervolg van de bijeenkomst van 13 juli. We vragen nadrukkelijk aandacht voor ondersteuning van Waterweg Wonen aan de bestaande...

5 oktober , 19:00 - 21:00

Themabijeenkomst: het werk van sociale wijkmeesters en gebiedscoördinatoren

Wat is de inzet van Waterweg Wonen op het sociale domein?

13 oktober , 19:15 - 21:30

Algemene Ledenvergadering

Op de agenda staan: nieuwe organisatiestructuur, benoemen nieuwe bestuursleden en presentatie huurbeleid en sociale woonvoorraad. ...

2 november , 19:30 - 21:00

Bestuursvergadering

Maandelijkse vergadering van het bestuur van de Huurdersraad.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?