Goede dienstverlening

De Huurdersraad krijgt soms signalen dat de service van Waterweg Wonen anders of beter kan.  Onze bestuursleden hebben als huurders ook hun eigen ervaringen met de dienstverlening van Waterweg Wonen. Het kan bijvoorbeeld gaan om wachtrijen aan de telefoon, informatie die niet tijdig wordt gedeeld, ontevredenheid over reparaties, niet weten wie contactpersonen zijn, het niet nakomen van afspraken of terugbelverzoeken.

Huurders geven soms ook verbeterpunten aan, waar Waterweg Wonen niet direct wat aan kan doen. Voorbeelden hiervan zijn overlast door het verkeerd aanbieden van afval of door personen die rondhangen bij wooncomplexen.

Waterweg Wonen publiceert jaarlijks onderzoekscijfers over de tevredenheid van hun huurders.  

Doe mee!

De Huurdersraad gaat voor duurzame oplossingen om energiezuinig te wonen. En jij kan hieraan bijdragen.

Lees hier wat je kan doen

Wat merk je hiervan

  • Je weet waar je rapporten kunt vinden over de huurderstevredenheid

  • Je weet met welke klachten je wel en niet terecht kunt bij Waterweg Wonen

  • Je weet dat je in bepaalde gevallen contact kunt opnemen met het spreekuur van de Huurdersraad

  • Je weet wie het aanspreekpunt is van Waterweg Wonen voor  jouw buurt, woongebouw, woning

 

Wat doet de raad

De Huurdersraad geeft tips en knelpunten over de dienstverlening door aan Waterweg Wonen. Dit doen we op verschillende manieren: in overleggen met de directie of raad van commissarissen, in een ongevraagd of gevraagd advies, in gesprekken met medewerkers, in diverse bijeenkomsten, door mee te werken aan onderzoeken en de rapporten en opvallende zaken hieruit te bespreken met Waterweg Wonen.   

Spreekuur

De Huurdersraad heeft een spreekuur. Huurders kunnen via de telefoon of email contact met ons opnemen als er zaken zijn waar ze met Waterweg Wonen niet uitkomen. We vragen altijd eerst wat bewoners zelf hebben gedaan om tot een oplossing te komen. Heb je gebeld of gemaild met Waterweg Wonen, met wie heb je gesproken en wat kwam daaruit? Lukt het dan nog niet dan gaan we ons best doen om huurders verder te helpen. Bijvoorbeeld door zelf ter plekke te gaan kijken en onze bevindingen door te geven aan Waterweg Wonen. Als het een zaak is voor de Geschillenadviescommissie geven we dat ook aan. Het spreekuur kan dan niet helpen.

Veelgestelde vragen

  • Nieuwe bewoners die uit een lastige situatie komen en/of geldzorgen hebben vinden het soms lastig om contact te zoeken met hun buren. Op voorstel van de Huurdersraad kunnen bewoners zich met een ansichtkaart voorstellen aan hun buren.
  • Als een bewoner in korte tijd belt voor eenzelfde klacht en er zijn al meerdere keren monteurs langsgeweest bel dan als Waterweg Wonen op om te informeren of de klacht nu echt verholpen is of wat er nog aan de hand is.
  • Bewonerscommissies willen weten wie contactpersonen zijn in de wijk en die ook direct kunnen bereiken.

Klachten meld je schriftelijk (brief of email) bij Waterweg Wonen, Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen of info@waterwegwonen.nl. Zie ook de brochure van Waterweg Wonen. Brochures overlast en klachten - Waterweg Wonen

Ben je het niet eens met de manier waarop Waterweg Wonen je klacht heeft behandeld of heb je geen reactie gekregen? Dan is je klacht uitgegroeid tot een geschil. Een geschil kun je voorleggen aan de Geschillenadviescommissie. Home - Geschillenadviescommissie

Klachten over de buitenruimte en afval moet je melden bij de gemeente Vlaardingen en/of Irado. Klachten over personen kun je melden bij de politie.

Waterweg Wonen schrijft hier zelf over op de website Aedes benchmark: in de kopgroep - Waterweg Wonen of in Watermerk. Je kunt ook naar de website gaan van Aedes, de branchevereniging van alle woningcorporaties. Aedes-benchmark | Aedes
Elke 4 jaar is er ook een visitatieonderzoek. Daarin wordt getoetst of Waterweg Wonen haar maatschappelijk rol goed vervult, hoe ze samenwerkt met andere instantie en of de organisatie goed draait (goed is toegerust qua bestuur, personeel, kennis, geld). De Huurdersraad werkt mee aan dit onderzoek. Het rapport van 2023 staat hier: Maatschappelijke Visitatie (waterwegwonen.nl)

Praat mee met de Huurdersraad

Agenda van on- en offline bijeenkomsten

4 juni , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

5 juni , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

3 september , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?