Woning voor iedereen

Een woning voor iedereen: zoveel mensen, zoveel wensen. De Huurdersraad zet zich in voor voldoende huurmogelijkheden voor starters, ouderen, alleenstaanden en gezinnen, met lagere en middeninkomens. Met en zonder zorgvraag. We willen bereiken dat verspreid over Vlaardingen voldoende woningen zijn in verschillende groottes, in verschillende prijsklassen en met verschillende voorzieningen. Dit is heel belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken.

Een gevarieerde wijk is een sterke wijk.

Doe mee!

Jij kan bijdragen aan een woning voor iedereen, op een manier die bij jou past.

Lees hoe je mee kan doen

Wat merk je hiervan

  • Levensloopbestendige wijken; ook als je kinderen krijgt of ouder wordt, zou je in je wijk kunnen blijven wonen 
  • Een gevarieerd aanbod van huur- en koopwoningen
  • Een gevarieerde groep bewoners in de wijk

 

Wat doet de Huurdersraad

Met dit speerpunt houdt de themagroep Strategisch Voorraad Beheer zich bezig. Vragen die aan de orde komen zijn: Welke woningen moeten er worden gesloopt of gerenoveerd. Past de voorraad woningen bij de behoeften van de inwoners van Vlaardingen? Waar kunnen nieuwe woningen worden gebouwd?

De Huurdersraad geeft hierover advies aan Waterweg Wonen en aan de gemeente. Ook de andere woningcorporatie in Vlaardingen (Woningstichting Samenwerking) en hun huurdersraad brengen advies uit aan de gemeente. Zo komen we tot goede afspraken voor de hele stad.

Veelgestelde vragen

De Huurdersraad werkt mee aan een woningaanbod dat past bij de woonbehoefte van de Vlaardingers. Toch kan het zijn dat je niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning of dat er op dit moment geen passende huurwoning beschikbaar is. Dat is heel vervelend.

Kom je er met de Waterweg Wonen niet uit? In sommige gevallen kan de Huurdersraad helpen. Vraag hier dan de Raad om raad. 

Waterweg Wonen bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet voor een sociale huurwoning. Heb je door een persoonlijke situatie dringend een woning nodig? In sommige gevallen kan je urgentie aanvragen. Met een urgentieverklaring krijg je voorrang op andere woningzoekenden. Bekijk via deze link of je hiervoor in aanmerking komt.

Soms is het niet meer mogelijk om een pand te renoveren. Omdat het in slechte staat verkeert of omdat de gemeente andere plannen heeft met de wijk. Dan wordt het gesloopt. Wanneer sociale woningen worden gesloopt dan moeten bewoners, bewonerscommissies en de Huurdersraad hier informatie over krijgen. Zijn zij het niet eens met de plannen, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Hetzelfde geldt voor het verkopen van een sociale huurwoning. Daar kan Waterweg Wonen niet alleen over besluiten. De gemeente en de Huurdersraad besluiten hierover mee.

Twijfel je of een sloop en verkoop mag volgens de regels? Vraag hier dan de Raad om raad. 

Praat mee met de Huurdersraad

Agenda van on- en offline bijeenkomsten

4 juni , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

5 juni , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

3 september , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?