Betaalbaar Wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Maar niet iedereen kan evenveel huur betalen. Landelijk zijn er richtlijnen over huurprijzen. De Huurdersraad onderhandelt met Waterweg Wonen hoe die richtlijnen worden toegepast op de huurprijzen in Vlaardingen. De Huurdersraad ziet er op toe dat je niet te veel huur betaalt.

Doe mee!

Jij kan zorgen voor betaalbare woningen in Vlaardingen. Helpen op een manier waarop jij dat zou willen.

Lees hier hoe je mee doet

Wat merk je hiervan

  • Huurprijs die past bij je woning en inkomen
  • Woonlasten stijgen meestal niet meer dan de inflatie
  • Maatwerk voor huurders met financiële problemen

 

Wat doet de raad

Elk jaar vindt de Huurronde plaats. Dat werkt zo: De kwaliteit van een woning wordt uitgedrukt in punten. Deze punten bepalen de hoogte van de huur. De regering bepaalt op basis hiervan hoe hoog de huur mag zijn.  

De Huurdersraad onderhandelt met Waterweg Wonen hoe de Huurronde wordt toegepast: de jaarlijkse huurverhoging. Verder onderhandelt de raad bij het thema Huurbeleid over andere zaken die gaan over de huur. Bijvoorbeeld de hoogte van de huur als je als nieuwe bewoner in een huurwoning gaat wonen. 

Deze afspraken liggen vast in het Huurprijsbeleid. Het is de verantwoordelijkheid van Waterweg Wonen om dit beleid toe te passen, de juiste huurprijs te berekenen en huurwoningen passend toe te wijzen. Helaas lukt dat niet altijd. Dan komt de Huurdersraad in actie.

Als een huurder in financiële problemen komt, is het mogelijk om met Waterweg Wonen andere afspraken te maken over het betalen van de huur. Bijna altijd komt er door maatwerk een passende oplossing voor de huurder.

Veelgestelde vragen

Waterweg Wonen stuurt je een brief over de huurverhoging die voor jouw woning geldt. Wil je weten wat de landelijke richtlijnen zijn voor de jaarlijkse huurverhoging, kijk dan op de website van de Woonbond.

Neem zo snel mogelijk contact op met Waterweg Wonen. Bel of stuur een mail. Vind je dat door Waterweg Wonen niet goed behandeld wordt, vraag dan de Raad om raad

Praat mee met de Huurdersraad

Agenda van on- en offline bijeenkomsten

3 september , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

4 september , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

2 oktober , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?