Over de Huurdersraad

Waar denk je aan als het gaat over Leefbaarheid? Wat voel je bij het woord Woonplezier? Dit zijn thema’s waar de Huurdersraad Waterweg Wonen zich mee bezighoudt. De Huurdersraad bestaat uit een groep actieve huurders. Samen maken we ons hard voor thema’s die voor jou als huurder belangrijk zijn.

Doe mee!

Meedenken, meedoen of meebeslissen? Jouw bijdrage aan de buurt is Superbelangrijk.

Lees hier hoe jij kan helpen

Waarom is dat belangrijk?

De Huurdersraad is een volwaardige gesprekspartner voor Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen. Voor veel besluiten die Waterweg Wonen en de gemeente nemen is eerst overleg met de Huurdersraad nodig. Dat is zo in de wet geregeld.

De Huurdersraad praat mee met de woningcorporatie en de gemeente, adviseert over het beleid en controleert of afspraken worden nagekomen. De Huurdersraad spreekt namens alle huurders en zorgt dat jouw belangen een rol spelen in de besluitvorming. Zo proberen we huren voor iedereen prettig te houden.

De Huurdersraad vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt. Huurders met initiatieven om de buurt prettiger te maken of om het contact tussen buren te versterken ondersteunen we met adviezen.

Ook sturen we er bij Waterweg Wonen op aan dat in buurten of complexen een ruimte komt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Missie

Het behartigen van de belangen van alle huidige en toekomstige huurders van Waterweg Wonen.

Wat is de raad

De organisatie bestaat uit het bestuur, leden van themagroepen en de leden van de adviesgroep. Daarnaast zijn er op buurt- en complexniveau ook bewonerscommissies en contactpersonen.

Bestuur Huurdersraad

De leden van het bestuur van de Huurdersraad zijn zelf ook huurder van een woning van Waterweg Wonen. Zij nemen vrijwillig de rol op zich van voorzitter, penningmeester en secretaris. En doen dat met hart en ziel. Het bestuur coördineert het werk van de themagroepen en faciliteert. Bijvoorbeeld door vergaderruimte beschikbaar te stellen. De Huurdersraad is lid van de Woonbond. De bestuursleden ontvangen vakbladen over huren en houden recente ontwikkelingen bij.

Themagroepen

Het werk is onderverdeeld in themagroepen. De themagroepen bereiden de adviezen voor die de Huurdersraad uitbrengt aan Waterweg Wonen en de gemeente.

Adviesgroep

Deze groep is in ontwikkeling en worden de ogen en oren van de Huurdersraad in de wijken.  Vlaardingen is verdeeld in vier wijken. Vanuit elke wijk maken huurders deel uit van de adviesgroep.

Bewonerscommissies en contactpersonen

Bewonerscommissies zijn zelfstandige organisaties en vertegenwoordigen bewoners van een buurt of wooncomplex. Zij zien wat als eerste nodig is om te zorgen dat de buurt schoon, heel en veilig blijft. Daarnaast zijn zij  aanjagers van evenementen en sociale initiatieven.

Bewonerscommissies hebben rechtstreeks contact met een vaste accountmanager bij Waterweg Wonen en de wijkmeesters. Daarnaast praten zij mee in de themagroepen en in de Huurdersraad. Hier vind je een lijst met actieve bewonerscommissies.

Er zijn ook contactpersonen die namens de huurders van één of meerdere wooncomplexen bijeenkomsten van de Huurdersraad en Waterweg Wonen bijwonen. 

In buurten en wooncomplexen waar geen bewonerscommissie of contactpersoon is, behartigt de Huurdersraad de belangen van de huurders.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?