Voel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is. In de themagroep Leefbaarheid bespreken we problemen in buurten zoals overlast door zwerfvuil of door bewoners. Het versterken van de band tussen buren helpt bij het vergroten van de leefbaarheid.

Dit kan door verschillende activiteiten zoals een schoonmaakactie, een plantjesactie, een barbecue of een kinderfeest. Bij Waterweg Wonen kunnen bewoners hier budget voor aanvragen. De beste verbeteringen in de wijk komen meestal vanuit bewoners. Zij zijn het kloppende hart van de wijk. Laat dus van je horen. Dat is heel eenvoudig.

Doe mee!

Jij kan een grote bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving, op een manier die bij jou past.

Lees hier wat je kan doen

Wat merk je hiervan

  • Je woont in een nette woning
  • Je voelt je veilig en prettig in je eigen wijk
  • Je bent blij met de plek waar je woont
  • Je hebt gezellig contact met je buren

 

Wat doet de raad

Een belangrijke taak van de Huurdersraad is weten wat er leeft bij bewoners. Daarom zetten we een adviesgroep op. Voor bewoners is de adviesgroep het eerste aanspreekpunt in de wijk. Ook verzamelen we zoveel mogelijk ideeën via onze website. 

De Huurdersraad ondersteunt bewonersinitiatieven. Ideeën van bewoners hebben vaak als doel het contact tussen buren te verbeteren. Voorbeelden zijn ontmoetingsplekken of evenementen. Ook ontvangen we graag ideeën over het gezamenlijk opruimen of opknappen van de woonomgeving.
Met welk idee kan jouw buurt gezelliger worden?

 

Veelgestelde vragen

Wanneer er sprake is van troep of een defect in de woning of wooncomplex dan kan dat leiden tot onveilige situaties. Het beste is om dit probleem te melden bij Waterweg Wonen en bij de gemeente. Dat kan via dit nummer. Elke wijk heeft ook een wijkmeester. Bekijk hier wie jouw wijkmeester is en hoe je deze persoon kan bereiken.

De Huurdersraad moedigt je aan zelf met initiatieven te komen die de buurt prettiger maken. Kan je hierin hulp gebruiken? Deel dan je idee met ons. Dat kan je doen door dit formulier in te vullen. We kunnen je idee ondersteunen door de weg te wijzen naar beschikbare subsidies.

Voor sommige initiatieven kunnen we je uit onze eerdere ervaringen adviseren of we nodigen een medewerker van Waterweg Wonen uit om mee te denken. Je kan gebruik maken van onze communicatiekanalen, zoals facebook en deze website. Hier vind je meer informatie van Waterweg Wonen zelf.

Wist je dat er bijna 300 huurders als vrijwilliger betrokken zijn? Zij steken hun handen uit de mouwen tijdens bijeenkomsten en helpen met het schoon en gezellig maken van je woonomgeving. Je kan als vrijwilliger bijvoorbeeld planten water geven, een activiteit organiseren voor kinderen in de buurt, een barbecue organiseren in de straat. Waterweg Wonen houdt bij wie actief is als vrijwilliger. Je kan je hier melden

De wijkmeester is een aanspreekpunt vanuit Waterweg Wonen. Als bewoner heb je te maken met twee wijkmeesters. Eén wijkmeester voor het beheer van de fysieke ruimte (de woningen, het gebouw en de ruimte eromheen) en één wijkmeester voor de sociale kant (aandacht voor bewoners) binnen de wijk.

De wijkmeester is een goed aanspreekpunt voor leefbaarheidskwesties. Denk aan rommel in de wijk, defecten en onveiligheden in de woning of woonomgeving. Maar ook voor sociale misstanden, eenzaamheid of stelselmatige overlast.

Bekijk hier wie jouw wijkmeester is en hoe je deze persoon kan bereiken.

De leden van de adviesgroep worden de ogen en oren van de wijken. Vlaardingen is verdeeld in 4 wijken (Holy, Babberspolder, Oostwijk/Centrum en Indische Buurt/Westwijk). Vanuit elke wijk zit een aantal huurders in de adviesgroep. Zij staan in direct contact met het bestuur van de Huurdersraad. Zij worden betrokken bij het advieswerk van de themagroep huurbeleid/huurronde en de themagroep Strategisch Voorraad Beheer. De adviesgroep kun je bereiken via: info@huudersraadwaterwegwonen.nl

Wanneer je je niet prettig of veilig voelt in je eigen wijk dan is dat heel vervelend. Dit kan komen door stelselmatige overlast van buren of personen die zich in de buurt op straat bevinden. Voor acute situaties neem je het beste contact op met de politie. Bij herhaling raden wij aan om contact op te nemen met Waterweg Wonen.

Heb je de situatie onder de aandacht gebracht en word je niet gehoord? Vraag dan de Raad om raad. Vul hiervoor dit formulier in.

Praat mee met de Huurdersraad

Agenda van on- en offline bijeenkomsten

3 september , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

4 september , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

2 oktober , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?