Zorg voor elkaar

Iedereen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Huurdersraad vindt het van groot belang dat de woningen en de woonomgeving hiervoor geschikt zijn. Bewoners moeten zich veilig voelen in hun huis en straat en er graag blijven wonen. Ze moeten hulp krijgen als ze die hulp nodig hebben. Buren kunnen ontmoeten om een praatje te maken, geeft kleur aan het leven.

Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde behoefte aan contact met buren. Maar het gevoel dat buren er voor je kunnen zijn, als je dat nodig hebt, is al heel belangrijk.

Doe mee!

Met jouw hulp zorgen we ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen op een prettige manier.

Lees hier wat jij kan doen

Wat merk je hiervan

  • Buurten waarin mensen – met al hun verschillen – prettig samenleven
  • Minder eenzaamheid en een grotere sociale betrokkenheid
  • Huurders kunnen langer op een prettige manier zelfstandig thuis wonen

 

Wat doet de raad

In de themagroep Zorg voor elkaar bespreken we welke behoeften bewoners hebben en welke verbeteringen en aanpassingen mogelijk zijn. De Huurdersraad doet voorstellen om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Hierbij letten we vooral op ouderen, mindervaliden en jongeren met en hulpvraag.

We sturen er bij Waterweg Wonen op aan dat er in buurten of complexen ruimtes komen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Hierdoor krijgen bewoners meer contact met elkaar en voelen zich prettiger.

 

Project Prettig Wonen

Op initiatief van de Huurdersraad zijn er sinds september 2019 in drie flatgebouwen (Zwaluwenlaan Even en Oneven en de Fazantlaan) ontmoetingsruimten. Waterweg Wonen stelde in elke flat een ruimte beschikbaar.

Het doel is het tegengaan van eenzaamheid, het organiseren van activiteiten en elkaar helpen. De bewoners moeten zelf aan de slag. Er is een coach om bewoners te adviseren en te stimuleren actief te worden.

Verschillende organisaties sloten zich aan: de gemeente Vlaardingen, Minters, DSW en ROG Plus.

De coach en een aantal bewoners blijven contact onderhouden met ouderen in de flat. Leden van de Huurdersraad maken deel uit van de stuurgroep van het project. Zij houden de voortgang in de gaten en sturen, waar nodig, bij.

Door de coronamaatregelen lagen de activiteiten vanaf maart 2020 stil. Toen het weer kon is de draad weer opgepakt. Het project is inmiddels verlengd tot juli 2022. We verwachten dat er nog weer een verlenging komt. 

 

Veelgestelde vragen

Soms hebben mensen door een ziekte, ongeval of ouderdom extra zorg nodig. Of een aanpassing aan de woning. Waterweg Wonen biedt in sommige gevallen oplossingen. Bekijk op de website van Waterweg Wonen hoe je maatwerk aan kan vragen.

Als je zeker wilt weten of het goed met iemand gaat, dan kan je het beste met die persoon praten. Misschien dat je zelf in staat bent te helpen. Wanneer je merkt dat iemand vereenzaamt of zich verwaarloost kan je dit melden bij Waterweg Wonen of bij de sociale wijkmeester. Bekijk hier wie jouw wijkmeester is en hoe je deze persoon kan bereiken.

Heb je de situatie onder de aandacht gebracht en word je niet gehoord? Vraag dan de Raad om raad. Vul hiervoor dit formulier in.

Praat mee met de Huurdersraad

Agenda van on- en offline bijeenkomsten

4 juni , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

5 juni , 19:30 - 21:30

Bestuursvergadering

Maandelijks overleg in de Marnixflat

3 september , 15:30 - 16:30

Bestuurlijk overleg

Overleg met de directie van Waterweg Wonen

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?