"Wij denken mee omdat fijn wonen voor iedereen is"

Huurders voor Huurders

De Huurdersraad Waterweg Wonen komt op voor jouw belangen als huurder. Wij maken ons hard voor betaalbare huurprijzen, eerlijke woonruimteverdeling en een leefbare woonomgeving. 

Omdat we het belangrijk vinden dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt stimuleren we buurtinitiatieven en sturen we aan op ontmoetingsruimten.

We praten mee met Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen, adviseren over het beleid en controleren of afspraken worden nagekomen. Zo proberen we wonen voor iedereen prettig te houden. 

De Huurdersraad spreekt namens alle huurders. Daarom nodigen we je uit om mee te praten. Doe mee!

Doe mee!

Meedenken, meedoen of meebeslissen? Jouw bijdrage aan de buurt is Superbelangrijk.

Lees hier hoe jij kan helpen

De speerpunten

Woning voor iedereen

De Huurdersraad zet zich in voor voldoende huurmogelijkheden voor starters, ouderen, alleenstaanden en gezinnen.

Betaalbaar Wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. De Huurdersraad onderhandelt hoe landelijke richtlijnen worden toegepast.

Leefbaarheid

Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is. De beste verbeteringen komen meestal vanuit de bewoners zelf.

Zorg voor elkaar

De Huurdersraad vindt het van belang dat woningen en de woonomgeving geschikt zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Duurzaamheid

Verduurzamen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom denkt de Huurdersraad mee over energiezuinige toepassingen.

Goede dienstverlening

Huurders moeten kunnen rekenen op een goede dienstverlening van Waterweg Wonen. Daarom bespreekt de Huurdersraad tips en...

De raad in actie

Betaalbaar wonen

Inzet Huurdersraad bij Huurronde 2024

Het zal de huurders niet zijn ontgaan: de brief over de huurverhoging per 1 juli 2024. De Huurdersraad is het niet eens met het besluit van Waterweg Wonen. De Woonbond reageerde...

Jaarverslag 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 24 april is ons jaarverslag 2023 vastgesteld.

Bestuursleden gezocht!

Word jij ons nieuwe bestuurslid? In het bestuur van de Huurdersraad Waterweg Wonen is plek voor enkele nieuwe bestuursleden....

Stop de maximale huursom-verhoging van 5,3%

Huurdersraad Waterweg Wonen heeft zich aangesloten bij andere huurdersrorganisaties die tegen de maximale huursomverhoging zijn...

Kom je er niet uit? Vraag raad aan de raad!

Het is belangrijk om je prettig en veilig te voelen in je eigen huis. Lukt dat niet en heb je een vraag of een klacht? En kom je er met gemeente Vlaardingen of Waterweg Wonen niet uit? 

Neem dan nu contact op met de Huurdersraad.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?