"Wij denken mee omdat fijn wonen voor iedereen is"

Huurders voor Huurders

De Huurdersraad Waterweg Wonen komt op voor jouw belangen als huurder. Wij maken ons hard voor betaalbare huurprijzen, eerlijke woonruimteverdeling en een leefbare woonomgeving. 

Omdat we het belangrijk vinden dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt stimuleren we buurtinitiatieven en sturen we aan op ontmoetingsruimten.

We praten mee met Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen, adviseren over het beleid en controleren of afspraken worden nagekomen. Zo proberen we wonen voor iedereen prettig te houden. 

De Huurdersraad spreekt namens alle huurders. Daarom nodigen we je uit om met ons te praten.

Doe mee!

Meedenken, meedoen of meebeslissen? Jouw bijdrage aan de buurt is Superbelangrijk.

Lees hier hoe jij kan helpen

De speerpunten

Woning voor iedereen

De Huurdersraad zet zich in voor voldoende huurmogelijkheden voor starters, ouderen, alleenstaanden en gezinnen.

Betaalbaar Wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. De Huurdersraad onderhandelt hoe landelijke richtlijnen worden toegepast.

Leefbaarheid

Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is. De beste verbeteringen komen meestal vanuit de bewoners zelf.

Zorg voor elkaar

De Huurdersraad vindt het van belang dat woningen en de woonomgeving geschikt zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Duurzaamheid

Verduurzamen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom denkt de Huurdersraad mee over energiezuinige toepassingen.

De raad in actie

Zorg voor elkaar

Op de radio over verlenging project 'Prettig Wonen'

Op maandag 6 september waren Joop Eigenraam van de Huurdersraad en Bronja Nijk (projectleider vanuit Waterweg Wonen) te gast bij Omroep Vlaardingen om te praten over de verlenging ...

Aanmelden Ledenvergadering 13 oktober

Op 13 oktober is er weer een Algemene Ledenvergadering. Meld je aan voor de fysieke bijeenkomst of de livestream.

Toekomstige bestuursleden maken kennis met Marieke Kolsteeg

Dinsdag 25 mei maakten toekomstige bestuursleden van de Huurdersraad kennis met Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van...

Brandveiligheid isolatiemateriaal Insulindesingel

Op 12 mei waren Hans Riemens van de Huurdersraad en een brandweerman aanwezig bij een bijeenkomst met Waterweg Wonen over de...

Kom je er niet uit? Vraag raad aan de raad!

Het is belangrijk om je prettig en veilig te voelen in je eigen huis. Lukt dat niet en heb je een vraag of een klacht? En kom je er met gemeente Vlaardingen of Waterweg Wonen niet uit? 

Neem dan nu contact op met de Huurdersraad.
Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?