Inzet Huurdersraad bij Huurronde 2024

dinsdag 14 mei 2024 Betaalbaar wonen

Het zal de huurders niet zijn ontgaan: de brief over de huurverhoging per 1 juli 2024. De Huurdersraad is het niet eens met het besluit van Waterweg Wonen. De Woonbond reageerde onlangs boos op de prijsafspraken van woningcorporaties over de huurverhoging.

Lees hieronder verder

Voor de meeste woningen gaat het om een huurverhoging tussen de 5,3 en 5,5 %. Voor woningen die zeker gesloopt gaan worden is de huurverhoging 0% en voor woningen die mogelijk gesloopt worden is de huurverhoging 2,65%.
Deze percentages samen resulteren in een gemiddelde huurverhoging van 5,3%. Dit noem je de huursomverhoging. Die huursomverhoging is volgens de richtlijnen van het Rijk maximaal 5,3%. Maar het MAG dus ook een lager percentage zijn.  

Niet eens met huurverhoging 

De Huurdersraad is het niet eens met beslissing van Waterweg Wonen over de hoogte van de huurverhoging. Op verschillende momenten heeft de Huurdersraad dat ook aangegeven. We schreven met de werkgroep Huurronde een advies waarin we met argumenten aangeven waarom we het er niet mee eens zijn, deden voorstellen voor een minder ingrijpende huurverhoging en gaven hierop ook een mondelinge toelichting. Verschillende mensen waren daar een aantal weken intensief mee bezig. Wij vroegen aan Waterweg Wonen solidair te zijn met de huurders. 

Gevolgen voor huurders 

De gemeente Vlaardingen heeft een grote groep inwoners met een kleinere portemonnee. Deze huurverhoging zorgt er volgens de Huurdersraad voor dat meer mensen in betalingsproblemen komen. De Huurdersraad maakt zich hierover grote zorgen. Ook vinden we het niet terecht dat woningen met een slechte(re) staat van onderhoud zo’n hoge huurverhoging krijgen.   

De Huurdersraad is van mening dat Waterweg Wonen ook met een lagere huursomverhoging nieuwe woningen kan bouwen en woningen kan verduurzamen. Uit de cijfers die wij steeds zien, staat Waterweg Wonen er als organisatie namelijk goed voor en is er voldoende investeringsruimte.

Wat brengt Waterweg Wonen hier tegenin?  

Ondanks onze inspanningen houdt Waterweg Wonen vast aan de huursomverhoging van 5,3%. De corporatie zegt dat dit nodig is voor het bouwen van nieuwe woningen en om bestaande woningen te verduurzamen. Ook heeft Waterweg Wonen te maken met grote kostenstijgingen. Een ander argument van Waterweg Wonen is dat ze solidair is met andere woningcorporaties, die ook uitgaan van een huursomverhoging van 5,3%. De Woonbond is boos over de prijsafspraken van de woningcorporaties. 

Waterweg Wonen geeft aan dat ze moeite heeft met de beslissing die ze heeft moeten nemen. De corporatie denkt dat de meeste huurders deze huurverhoging kan ‘ophoesten’ en dat er op dit moment weinig huurders zijn die de huur niet kunnen betalen. Alles wordt duurder, maar de salarissen en uitkeringen zijn ook omhoog gegaan. Wanneer dat nodig is, kunnen huurders betalingsafspraken maken met Waterweg Wonen en kunnen ze hulp krijgen bij het aanvragen van huurtoeslag.  

Sociaal Fonds 

Waterweg Wonen heeft besloten een sociaal fonds op te richten. Aan huurders die het echt nodig hebben, kan dan maatwerk worden geboden. Voor de Huurdersraad is dit nog vaag en wij zullen daarover vragen stellen. Zo was er altijd al ruimte voor maatwerk. Dus waarom nu een fonds oprichten?

Wat doet de Huurdersraad nog?

De Huurdersraad Waterweg Wonen heeft zich aangesloten bij andere huurdersorganisaties die tegen de maximale huursomverhoging zijn. De initiatiefnemers laten een onderzoek uitvoeren of het kan dat zoveel woningcorporaties een huursomverhoging van 5,3% toepassen.  
 
Na een bijeenkomst op 15 april hebben we opnieuw schriftelijk onze vragen en opmerkingen gesteld. Op 3 mei liet Waterweg Wonen weten die niet schriftelijk te beantwoorden, omdat het besluit over de huurverhoging niet zou veranderen. Wel wil Waterweg Wonen met ons in gesprek over de verdere samenwerking. Uiteraard blijven we in gesprek, maar we willen ook antwoorden op onze vragen zien.  

Tot slot 

Zo is het hoe het er met de huurverhoging nu voor staat. De Huurdersraad heeft echt zijn uiterste best gedaan, maar heeft geen lagere huurverhoging kunnen bereiken bij Waterweg Wonen. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op. Laat het ook zeker weten aan Waterweg Wonen als door de huurverhoging betalingsproblemen dreigen!

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?