Voldongen feit: geen (verdere) ongeriefsvergoeding

zondag 13 maart 2022 Algemeen nieuws

Bij een aantal flats in Holy-Zuid was een ingrijpende aanpak nodig voor verzwakte galerijen en balkons. De Huurdersraad en woningcorporatie Waterweg Wonen zouden na afloop van de werkzaamheden onderhandelen over de hoogte van een ongeriefsvergoeding voor de bewoners.

Lees hieronder verder

Geen verdere ongeriefsvergoeding: geschokt door besluit Waterweg Wonen

Bij 4 flats in Holy-Zuid was een ingrijpende aanpak nodig aan de verzwakte galerijen en balkons. Het gaat om flats aan de Zwaluwenlaan Oneven, Fazantlaan, Koninginnelaan en Aalscholverlaan.De bewoners ondervonden veel overlast van de herstelwerkzaamheden. Bestuursleden van de Huurdersraad bezochten de flats en zij schrokken van de overlast.

Daarbij kwam dat door corona bewoners vaker thuis waren. En veel van hen ook moesten thuiswerken. Dat was door de geluidsoverlast vaak niet mogelijk.

Waterweg Wonen heeft geprobeerd een aantal bewoners, die klaagden, te helpen. Door gebrekkige communicatie waren andere bewoners niet op de hoogte van de mogelijkheden.

Bewoners in de flats aan de Fazantlaan en Zwaluwenlaan Oneven, waar stempels zijn neergezet om de galerijen te ondersteunen, kregen een ongeriefsvergoeding. Die bedroeg resp. gemiddeld €10 en €14 per maand.

De Huurdersraad gaf in gesprekken met de woningcorporatie aan dat deze vergoeding veel te laag is. Ook wilde de Huurdersraad opkomen voor de bewoners in de andere flats. Voor alle bewoners was de overlast enorm.

Waterweg Wonen zegde toe na afloop van de werkzaamheden de overlast van alle complexen te beoordelen. En zou met de Huurdersraad onderhandelen over een gepaste compensatie. Zover kwam het niet. Dat werd afgelopen week duidelijk. Na regelmatig aandringen van onze kant is het besluit van de woningcorporatie om geen enkele compensatie uit te keren. De Huurdersraad kreeg te horen, dat er niet viel te onderhandelen. Dit is in strijd met een eerdere toezegging.

De Huurdersraad is geschokt over de houding van Waterweg Wonen. Het gebrek aan inlevingsvermogen, ‘’Kompassie” over wat de langdurige overlast heeft betekend voor bewoners, is schrijnend.

De Huurdersraad heeft in een brief aan de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen, Marieke Kolsteeg, zijn verontwaardiging kenbaar gemaakt. Ook is de Raad van Commissarissen geïnformeerd. De bewoners van de flats kregen van de Huurdersraad een brief over dit besluit.

 

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?