Gewoon Wonen bijeenkomst Maaskoepel

zondag 26 juni 2022 Woning voor iedereen

30.000 sociale huurwoningen erbij bouwen, kan dat gewoon? Hans Riemens en Joop Eigenraam bezochten op 20 juni de bijeenkomst Gewoon Wonen van de Maaskoepel.

Lees hieronder verder

Op maandag 20 juni bespraken vertegenwoordigers van woningcorporaties, gemeenten en huurdersraden in de regio Rotterdam hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

In presentaties kwam vooraf aan de orde wat er de afgelopen jaren allemaal niet goed is gegaan. En waarom er nu zulke grote problemen zijn. Bijvoorbeeld:

- Slopen van 20.000 sociale huurwoningen in de laatste 5 tot 10 jaar, alleen al in Rotterdam.
- In de sociale sector zijn nu 30.00 nieuwe huurwoningen nodig.
- Schrijnende verhalen van bewoners die een woning hadden, maar op straat kwamen te staan en verhalen van mensen die maar geen huurwoning kunnen krijgen.

Duidelijk werd dat de huidige wooncrisis al veel eerder is ontstaan door met name verkeerde keuzes en aannames vanaf medio jaren negentig.

Kortom: de woningmarkt voor mensen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen zit volledig op slot. Nauwelijks sociale huurwoningen, wanhopige woningprotesten. Tijdens de bijeenkomst werd dit nog eens extra benoemd. Kom, laten we in deze regio nu doorpakken. Geen Rotterdamwet meer. Geen inkomensafhankelijke instroom om wijken op te krikken.

De 150 deelnemers bekeken vervolgens in werkgroepen hoe we een aanzet kunnen geven om uit de nijpende woningcrisis te komen.

Een greep uit de ideeën:
- Transformeren van bestaande huurwoningen die toe zijn aan een ingrijpende renovatie. Splits bijvoorbeeld grote woningen in kleinere eenheden.
- Aanpassen van het grondprijzenbeleid van de gemeentes.
- Toon als gemeente meer initiatief en volg niet slaafs de regels vanuit het rijk.
- Realiseer in projecten minimaal 30% sociale huurwoningen.
- Wegnemen van vertraging door de regelgeving. Vermijden van knellende procedures.
- Stel geen bovenwettelijke eisen aan woningen.
- Ontwikkel wijken met allerlei doelgroepen.
- Laat bewoners in een buurt waar gerenoveerd moet worden meedenken en kom niet met een kant en klare aanpak.

Wat dit laatste punt betreft is er bij de deskundigen een behoorlijke cultuuromslag nodig. Ga naar de wijk toe en bespreek met de bewoners waar de knelpunten zitten. Leg wel je ideeën voor, maar kom met elkaar tot een goede aanpak voor de buurt. Goede plannen komen niet vanaf de tekentafel. Betrek bewoners erbij.

Vanuit onze Huurdersraad benadrukten Hans Riemens en Joop Eigenraam het contact met bewoners: denk niet voor ze, maar werk met ze samen in hun wijk. Laat bewoners in een buurt waar stevige ingrepen nodig zijn meedenken en kom niet met een vooropgezet plan.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?