Meerjarenonderhoudsbegroting en Duurzaamheid

vrijdag 15 juli 2022 Algemeen nieuws

Dinsdagavond 5 juli was er voor de Huurdersraad Waterweg Wonen en leden van bewonerscommissies een themabijeenkomst over de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) en over Duurzaamheid.

Lees hieronder verder

In de MJOB staat een planning voor vervanging en onderhoud van zaken in en om woningen en complexen. Bijvoorbeeld schilderwerk en vervanging cv-ketels.

De vraag kwam om weer een jaarlijkse schouw in te voeren door de buurt en complexen. Ook zou Waterweg Wonen (WaWo) meer moeten overleggen met bewoners(commissies). Zeker bij wijzigingen in de plannen, maar ook om flexibiliteit te houden. Soms kan iets nog wel even wachten, maar er zijn andere zaken eerder dan verwacht aan onderhoud of vervanging toe. Bij het bepalen van de werkzaamheden gaat WaWo uit van een standaardkwaliteit. Daaraan moet de woning minimaal voldoen. Helaas merken we dat sommige bewoners klachten niet meer melden, omdat er zo vaak geen oplossing of antwoord kwam.

Nieuwe ontwikkelingen bij WaWo zijn de invoering van een klantvolgsysteem (hopelijk nog dit jaar) en een enquête over de woonbeleving. In het klantvolgsysteem komen alle contacten met huurders te staan, hun meldingen en de afwikkeling van die meldingen. In de enquête bevraagt WaWo huurders heel specifiek op onderwerpen die met de woning en het wonen te maken hebben. In bijv. de Indische Buurt is al een enquête geweest en daar ontving WaWo behoorlijk veel reacties op terug.

Het onderwerp Duurzaamheid kwam maar kort aan bod. Daarvoor maken we in het najaar een nieuwe afspraak. Waterweg Wonen monitort de hoogte van de energiekosten van groepen woningen. In de gemiddeldes lijken de kostenstijgingen enigszins mee te vallen, maar er zijn zorgen over de kostenstijging voor individuele bewoners. WaWo heeft nog een klein aantal woningen met energielabel E, F of G. Dat aantal zal snel verdwijnen door bijv. sloop, renovatie of verkoop.

Dank aan Wilfred Gerritse, Jeroen Oosthoek en Hans van den Bosch voor de organisatie van deze themabijeenkomst. Zij gaan aan de slag met de tips die de aanwezigen meegaven.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?