Onze activiteiten in het 2e kwartaal 2022

vrijdag 1 juli 2022 Algemeen nieuws
Foto van Koos Reijerkerk tijdens het werkbezoek aan de Nijverheid in Leiden
Foto van Koos Reijerkerk tijdens het werkbezoek aan de Nijverheid in Leiden

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten in de maanden april, mei en juni.

Lees hieronder verder

Woonbeleid in Vlaardingen
Hierover overleggen de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking en beide huurdersraden. Onze huurdersraad wist te bereiken dat in het sociale domein de thema’s schuldhulpverlening, laaggeletterdheid en eenzaamheid actief worden aangepakt. Het project Prettig Wonen wordt met een jaar verlengd. In dit project staat de ontmoeting tussen bewoners in wooncomplexen centraal. Verder blijven we ons inzetten om te komen tot vitale wijken met buurtnetwerken en wijkcentra. Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) nodigden we Rob van der Veen van de gemeente uit hierover een presentatie te geven.

Sociaal Convenant
Hierin staan de regelingen voor huurders bij renovatie en grootonderhoud. We werken aan verbeteringen voor bijvoorbeeld de ongeriefsvergoeding richting huurders. De gemeente Vlaardingen, beide woningcorporaties en beide huurdersraden overleggen samen over de aanpassingen in het sociaal convenant. Dit convenant is dan van toepassing voor de gemeente en beide woningcorporaties.

Sociale Woonvoorraad
De visie van de Huurdersraad op de sociale woonvoorraad komt na jaren steeds meer in beeld. Altijd gingen we uit van 11.000 sociale huurwoningen. Vanuit de gemeente en de woningcorporatie werd een paar jaar geleden gesproken over een voorraad tussen de 7.000 en 8.000 sociale huurwoningen. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen.

Dirk de Derdelaan
Mede door aandringen van onze huurdersraad gaat de verkoop van 60 sociale huurwoningen aan de Dirk de Derdelaan niet meer door.

Zo min mogelijk slopen van complexen
We merken dat onze insteek begint te landen. Renoveer wat mogelijk is en spreek met de bewoners door hoe zij hierover denken en wat hun wensen zijn. Bespreek met elkaar hoe de buurt er in de toekomst uit gaat zien.

Werkbezoek aan Leiden (zie de foto van Koos Reijerkerk)
Dit was een inspirerend bezoek aan een project van 'Steenvlinder'. Lees ons artikel in de zomereditie van Watermerk. Er komt nu overleg over een wijkaanpak in de stedelijke vernieuwingswijk Westwijk. En over een buurt in de Babberspolder, waarin de optie kluswoningen voor starters een plek krijgt.

Tafelgesprekken in de Westwijk (zie foto hieronder)
Bestuursleden van de Huurdersraad waren in mei en juni aanwezig in de 'Eilandjes’ en de Prof. Teldersstraat in de Westwijk. De flats van @waterwegwonen in die straten gaan binnen enkele jaren plaats maken voor nieuwbouw (periode 2023-2027). Waterweg Wonen hield daar tafelgesprekken met bewoners. (Op de foto zie je o.a. medewerkers van Waterweg Wonen, Minters en het programmabureau Westwijk napraten over de eerste gesprekken met bewoners.)

Beleid rond ZAV, ABC-onderhoud en tuinonderhoud
Samen met Waterweg Wonen zijn er werkgroepen gestart om het beleid voor (ZAV) Zelf Aangebrachte Voorziening door de huurder, ABC-onderhoud (wat is voor rekening van de huurder) te verbeteren. Het is de bedoeling dat er over deze onderwerpen nieuwe brochures voor huurders komen.

Samenwerkingsovereenkomst
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering ondertekenden @waterwegwonen, de Huurdersraad en de bewonerscommissies een nieuwe overeenkomst. Inmiddels trekken Huurdersraad en bewonerscommissies meer met elkaar op. Op 7 juni hadden we een gezamenlijk overleg en op 5 juli hebben we bij Waterweg Wonen een gezamenlijke bijeenkomst over duurzaamheid en de meerjaren onderhoudsbegroting.

Werving voorzitter
De Huurdersraad is in gesprek met kandidaten die ambitie hebben voor de functie van voorzitter. In de ALV van oktober is eerst een voordracht als bestuurslid.

Gebiedsgerichte aanpak
We proberen per wijk een adviesgroep Leefbaarheid op te zetten. Hierover zijn we in gesprek met bewonerscommissies, contactpersonen, activiteitengroepen, de gemeente en Waterweg Wonen.

Bijeenkomst Gewoon Wonen van de Maaskoepel
Hans Riemens en Joop Eigenraam woonden op 20 juni de bijeenkomt Gewoon Wonen bij van de Maaskoepel. In deze bijeenkomst met 150 deelnemers uit het werkveld van sociale huurwoningen spraken we over het vlottrekken van de op slot zittende woningmarkt.

Contact met andere huurdersorganisaties
De Huurdersraad zoekt contact met andere huurdersorganisaties in de regio Rijnmond om de inbreng in de Maaskoepel te kunnen versteken. We sluiten graag aan bij het initiatief vanuit de huurdersorganisatie van Woonplus uit Schiedam.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?