Ondertekening samenwerkingsafspraken

zondag 13 maart 2022 Algemeen nieuws

Op maandag 7 maart ondertekenden de huurdersraden van Waterweg Wonen en Samenwerking, wethouders van de gemeente Vlaardingen en de directeur-bestuurders van de woningcorporaties de samenwerkingsafspraken: Samen werken aan waardevol wonen in Vlaardingen 2022-2024. "De mensen staan hierbij centraal, de stenen zijn het middel".

Lees hieronder verder

De Huurdersraad Waterweg Wonen drong in de voorbereidende gesprekken aan op een goede en concrete sociale aanpak. Er zijn te veel losse projecten die weinig bijdragen aan een goede aanpak van armoedebestrijding, laaggeletterdheid en eenzaamheid.  De Huurdersraad maakt zich ook hard voor we voor goede ontmoetingsplekken in de wijken. Een paar jaar geleden moesten de wijkcentra dicht. Een ongelukkige keuze. Door voortdurend aandringen merken we, dat hier nu aandacht voor komt. Er moeten natuurlijk genoeg huurwoningen zijn, maar prettig wonen in een wijk, waar bewoners elkaar helpen en organisaties sneller tot actie overgaan, vinden we ook heel belangrijk.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?