Onze pagina in Watermerk nummer 3

donderdag 6 oktober 2022 Algemeen nieuws

In ieder nummer van Watermerk heeft de Huurdersraad Waterweg Wonen een eigen pagina. Lees meer over onze samenwerking met de verschillende bewonersorganisaties. En de de uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering op 19 oktober. Aanmelden hiervoor kan nog steeds.

Lees hieronder verder

Als het goed is hebben alle huurders Watermerk inmiddels ontvangen: het huisblad van woningcorporatie Waterweg Wonen. Hierin heeft de Huurdersraad een eigen pagina. In het herfstnummer hebben wij het over de volgende onderwerpen: 

Samenwerking met bewonersorganisaties

Dit keer met aandacht voor onze samenwerking met de verschillende bewonersorganisaties. Wat doet de Huurdersraad en wat doen de bewonersorganisaties? 

ALV op woensdag 19 oktober om 19.30 uur 

Maar ook de uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering op 19 oktober. Aanmelden hiervoor kan nog! Van harte welkom vanaf 19.00 uur in de Marnixflat aan de Marnixlaan. Op de agenda onder andere: 

  • wijziging statuten
  • benoeming nieuwe bestuursleden
  • oproep nieuwe leden kascommissie
  • presentatie over :
    de behandeling van vragen aan het Woonpunt van Waterweg Wonen
    de rol van complexbeheerders, sociale wijkmeesters en gebiedscoördinatoren
  • afscheid van Hans Riemens en Leo van der Lubben

De hele pagina staat hier

 

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?