Druk bezochte ALV

woensdag 20 april 2022 Algemeen nieuws
Staand: Henk Roodenburg, Hanneke Brinkman, Dick van der Werf
Zittend: Thil Zom, Marieke Kolsteeg, Hans Riemens
Staand: Henk Roodenburg, Hanneke Brinkman, Dick van der Werf Zittend: Thil Zom, Marieke Kolsteeg, Hans Riemens

Op 19 april was onze eerste Algemene Ledenvergadering van 2022. En die werd goed bezocht! Het concept verslag staat ook op deze website.

Lees hieronder verder

Bij de vergadering in de Marnixflat waren zeker 55 huurders/leden van bewonerscommissies, zes medewerkers en een lid van de RvC van Waterweg Wonen, een wijkmanager van de gemeente Vlaardingen en natuurlijk onze eigen bestuursleden. Het concept verslag van de vergadering en een samenvatting zijn inmiddels ook beschikbaar. De presentatie van Rob van der Veen is hier te vinden op deze website. 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst
Uniek moment was de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Waterweg Wonen, Huurdersraad en bewonerscommissies. De oude overeenkomst was van 2011 en aan vernieuwing toe. In de nieuwe overeenkomst staat de rol van bewonerscommissies beter omschreven, en vooral ook de samenwerking tussen Huurdersraad en bewonerscommissies. Het gaat om formele en informele vormen van participatie onder de naam Meedoen. Huurdersraad en bewonerscommissie vinden het van groot belang om meer samen op te trekken.
Flatcommissies en contactpersonen  (de ogen en oren van de wijk) worden zeker niet vergeten. Zij krijgen meer invloed in het overleg. Daaraan gaan we in het najaar invulling geven. Er komt een Adviesgroep Leefbaarheid met vertegenwoordigers uit alle wijken. Hierin zitten sowieso contactpersonen. Ook vinden we dat de contactpersonen de onderhoudsbegroting moeten krijgen van hun wooncomplex/buurt. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is binnenkort terug te vinden op onze website.

Andere onderwerpen
Uiteraard was er aandacht voor de kwestie rond de ongeriefsvergoeding voor huurders van een aantal galerijflats in de wijk Holy. Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen gaf een verklaring. Conclusie is dat de Huurdersraad en Waterweg Wonen hierin van mening blijven verschillen. De Huurdersraad vindt een vergoeding voor de uitzonderlijke overlast terecht, Waterweg Wonen blijft bij het besluit geen vergoeding uit te keren.
Wilfred Gerritse, ook van Waterweg Wonen, kreeg verschillende vragen over energieverbruik, problemen met collectieve verwarmingen en duurzaamheid.
Leo van der Lubben van de Huurdersraad lichtte de uitkomsten toe van de Huurronde 2022. Die gaat vooraf aan de vaststelling van de jaarlijkse huurverhoging.
Rob van der Veen, wijkmanager centrum en Ambacht gaf een presentatie over het belang van vitale wijken. Heel belangrijk hierbij zijn de rol van wijkcentra en ontmoetingsplekken voor bewoners èn het ondersteunen van bewoners bij hun ideeën voor de verbetering van de woon- en leefomgeving.

In de pauze en na de vergadering gingen huurders nader in gesprek met medewerkers van Waterweg Wonen over hun situatie. Ook zijn met huurders vervolgafspraken gemaakt.

Voorzitter gezocht!
Dit was de laatste ALV onder het waarnemend voorzitterschap van Hans Riemens. Wie volgt hem op? Betrokken Vlaardingers: we kijken uit naar jullie reacties! 

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?