Onze pagina in Watermerk nummer 4

dinsdag 20 december 2022 Algemeen nieuws

In ieder nummer van Watermerk heeft de Huurdersraad Waterweg Wonen een eigen pagina. De inhoud moeten we al weken van te voren aanleveren. En lang niet alles past op één kantje. Lees dus vooral verder.

Lees hieronder verder

Onze pagina in Watermerk nummer 4 vind je hier. Onderstaand een aantal aanvullingen. 

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Op 9 november waren Huurdersraad en verschillende bewonersorganisaties bij Waterweg Wonen voor een themabijeenkomst Duurzaamheid. Wilfred Gerritsen en Jeroen Oosthoek van de woningcorporatie namen ons mee in de uitdagingen en ontwikkelingen. Er speelt nu zoveel mee. De puzzel hoe ze de bebouwde omgeving aardgasvrij gaan maken in de toekomst nog niet is gelegd. Voorop staat de betaalbaarheid voor huurders.

Samenwerkingsafspraken

De Huurdersraad was op 14 november bij een overleg over de Samenwerkingsafspraken over het aantal te bouwen sociale huurwoningen in onze gemeente. Met 13 andere gemeenten overlegt Vlaardingen over een eerlijke verdeling van te bouwen sociale huurwoningen in de regio. Gezien het tekort aan woningen begrijpt iedereen dat daar haast bij is. Enkele gemeenten in de regio weigeren tot nu toe mee te werken. Een slechte zaak. 

Jammer vinden wij het dat onze gemeente dit reden vindt om haar bijdrage aan het Regioakkoord op te schorten. Hierdoor ontstaat opnieuw vertraging in de bouwplannen voor Vlaardingen. Voor Waterweg Wonen betekent dit uitstel van het extra bouwen van sociale huurwoningen in Vlaardingen. Voor starters, senioren en éénpersoonshuishoudens zijn er nauwelijks mogelijkheden om door te stromen naar een andere woning. Gezinswoningen blijven daardoor ook onbereikbaar voor meerpersoonshuishoudens. De Huurdersraad Waterweg Wonen blijft zich sterk maken voor betaalbare woningen voor iedereen in Vlaardingen. Wordt vervolgd.

Plannen MUWI-I

In de bestuursvergadering van 6 december nam Allard Nieuwstraten, procesmanager bij Waterweg Wonen ons mee in de plannen voor de MUWI. Door verschillende bijeenkomsten in de zomer zijn veel huurders ervan op de hoogte dat over een paar jaar in hun wijk woningen worden verduurzaamd, gesloopt en nieuw gebouwd. Aan het eind van 2023 moeten de plannen bekend zijn. Er is inmiddels een actieve groep bewoners betrokken èn uiteraard de Bewonersorganisatie MUWI-1.
We maakten in die bestuursvergadering ook kennis met Ingrid van den Berg. Zij is de nieuwe gebiedscoördinator voor de wijken Ambacht/Babberspolder en  Holy.

Werving manager wonen

De Huurdersraad is betrokken bij de selectieprocedure voor een nieuwe manager Wonen. De vacaturetekst staat hier op de website van Waterweg Wonen. 

Interim directeur-bestuurder

Op 22 december kan de Huurdersraad kennismaken met de interim bestuurder van Waterweg Wonen. Deze kandidaat neemt de functie van Marieke Kolsteeg over, totdat er een vaste opvolger is.

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?