Bestuurswissels en verslag Algemene Ledenvergadering

dinsdag 6 december 2022 Algemeen nieuws

De Huurdersraad heeft nieuwe bestuursleden en statuten. Ook hebben we een nieuwe waarnemend voorzitter en secretaris. Het concept verslag van de ALV van 19 oktober is nu beschikbaar.

Lees hieronder verder

In de ALV van 19 oktober zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Hans de Groot en Rob van der Knaap. Van harte welkom in het bestuur en veel succes! Rob en Hans draaien nu een paar maanden mee in verschillende overleggen en doen zo steeds meer ervaring op.

Hans Riemens en Leo van der Lubben namen juist afscheid van het bestuur. Hans was de laatste 2 jaar waarnemend voorzitter, maar al heel veel jaren bestuurslid. Ook Leo was al veel jaren bestuurslid en lid van verschillende werkgroepen. Hans en Leo blijven gelukkig lid van een aantal werkgroepen. Heel fijn, want ze hebben zoveel kennis over het wonen en huren in Vlaardingen. De dag na de ALV werden Hans en Leo nog een keer in het zonnetje gezet. Ze kregen toen namens de gemeente van wethouder Ivana Somers de Vlaardingse Haringspeld. 

Andere punten op de agenda waren:

  • wijziging statuten
  • tussentijdse rapportage 2022
  • werkplan en begroting 2023
  • oproep leden kascontrolecommissie

Ook was er een presentie door Waterweg Wonen over de behandeling van vragen aan het Woonpunt en over de rol van verschillende medewerkers van de woningcorporatie die je in jouw wijk of complex kunt tegenkomen. 

Het concept verslag van de ALV en de nieuwe statuten vind je hier op onze website .

In de bestuursvergadering van 1 november 2022 is Arie-Jan de Boer benoemd tot secretaris. Daarmee is de invulling van het dagelijks bestuur van de Huurdersraad als volgt: 

  • Joop Eigenraam: waarnemend voorzitter/penningmeester
  • Arie-Jan de Boer: secretaris
Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?