Op bezoek in de VOP en de Buurtkamer

donderdag 28 september 2023 Algemeen nieuws

Op 26 september namen we samen met de raad van commissarissen en een aantal medewerkers van Waterweg Wonen een kijkje in de wijk VOP. Waterweg Wonen heeft hier zo'n 1/3 deel van de woningen in bezit.

Lees hieronder verder

Ondhoud tuinen

We keken achter een aantal woningen naar de tuinen. Bewoners zijn niet altijd in staat om de tuin die bij de woning hoort te onderhouden. Het kan dan gaan om een fysieke beperking of vanwege de kosten. Maar het kan ook zijn dat bewoners niet per se een tuin willen. Binnen de huidige regelgeving kan een woningcorporatie er niet op sturen om woningen met tuin alleen toe te wijzen aan mensen met groene vingers. In het huurcontract staat wel de verplichting dat huurders hun tuin moeten onderhouden. 

Verhalen van bewoners en professionals

In de Stationsstraat vertelden drie dames over het straatfeest dat zij op burendag 23 september organiseerden. Het werd een geslaagde middag. Lokale bedrijven waren bereid om bij te dragen in de kosten van het feest en Waterweg Wonen bood ook goede hulp. Dat hadden de organiserende bewoners supergeregeld. Bezoekers brachten spontaan verschillende lekkernijen mee. Knelpunten in de organisatie waren het bereiken van buren -niet iedereen reageert op een briefje in de brievenbus- en de moeite die het kostte om een vergunning bij de gemeente aan te vragen.
Een andere bewoner kaartte de gevaarlijke verkeerssituatie bij de basisschool aan. 

Bij het Anneke Bussinkplein vertelden twee bewoners over projecten die zij al jaren uitvoeren in de buitenruimte. Het 'parkje' dat zo'n 10 jaar geleden naar hun ontwerp is aangelegd, wordt nog dagelijks gebruikt door kinderen, jongeren en ouderen. 

Vervolgens gingen we naar de Buurtkamer. We waren verrast door de buurttuin. Wat een ontzettend leuke plek! We hoorden van de opbouwwerker van Minters, van medewerkers van de gemeente en van bewoners over de problemen in de wijk: overbewoning, illegale verhuur, parkeeroverlast, armoede, bijplaatsingen bij afvalcontainers en dat er eigenlijk geen plekken zijn waar jongeren naar toe kunnen. Ook de rol die de Buurtkamer speelde in de coronaperiode kwam aan de orde. 

Wat ons bijblijft

De verhalen van bewoners die zich met hart en ziel inzetten voor hun buurt raakten ons deze middag het meest. Helaas merken zij dat hun buurt snel achteruit gaat. En dat buurtbewoners soms geen meldingen meer doen, omdat er te weinig mee gebeurt. 

Terug bij het kantoor van Waterweg Wonen praatten we na over de rol die de woningcorporatie kan en moet spelen. Overduidelijk is dat een oplossing er alleen kan komen in goede samenwerking  tussen de gemeente, Waterweg Wonen en instanties als Minters èn in overleg met de buurtbewoners. 

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?