Nieuwe stap opzetten Adviesgroep Leefbaarheid

maandag 14 juni 2021 Leefbaarheid

De Huurdersraad zette samen met betrokken huurders en leden van bewonerscommissies eind mei een nieuwe stap in het vormen van een Adviesgroep Leefbaarheid. Onder leefbaarheid verstaan we schone, hele en veilige buurten waar bewoners prettig samenleven.

Lees hieronder verder

Ter introductie op dit thema bekeken de aanwezigen eerst twee korte filmpjes :

Daarna wisselden ze op een positieve manier van gedachten. Binnen de Adviesgroep vinden we het namelijk belangrijk om vooruit te kijken.

Uit het gesprek kwamen onder andere de volgende punten:

  • Er zijn op het gebied van leefbaarheid al veel initiatieven in Vlaardingen vanuit bewoners of vrijwilligersorganisaties. Die goed inventariseren.
  • Buurtnetwerken en directe contacten met buren versterken.
  • Ervaringen, successen, teleurstellingen en valkuilen delen. Veranderingen komen met kleine stapjes; je moet dus een lange adem hebben. Stel doelen op de lange termijn.
  • Talenten en ideeën van bewoners gebruiken.
  • Informatie vanuit de Adviesgroep doorgeven aan de verschillende instanties. De Adviesgroep moet een spreekbuis worden.
  • Ondersteuning krijgen van Waterweg Wonen; kennismaking organiseren met medewerkers.  

Verder bleek dat niet altijd duidelijk is hoe en waar bewoners budget kunnen aanvragen voor activiteiten in de straat of buurt. Heb je hierover een vraag, neem dan contact op met de Huurdersraad. We helpen je graag.

Na de zomer willen we met een grotere groep bewoners groep bij elkaar komen om ideeën en mogelijkheden te bespreken. We gaan ook een kennismaking organiseren met medewerkers van Waterweg Wonen (o.a. wijkmeesters) en van andere organisaties. Denk hierbij aan Minters, Senioren Welzijn enz. Wil je meepraten èn meedoen: meld je aan via www.huurdersraadwaterwegwonen.nl of stuur een mail naar info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?