Vanuit de Algemene Ledenvergadering

vrijdag 15 oktober 2021 Algemeen nieuws

Woensdagavond 13 oktober was de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersraad. In de Marnixflat was een flinke groep huurders aanwezig. Na een korte toelichting door plaatsvervangend voorzitter Hans Riemens en het beantwoorden van vragen was er een stemming over een aanpassing in de organisatie van de Huurdersraad, het werkplan 2022, de begroting 2022 en het verslag van de vorige ALV. Via een livestream volgden ook een aantal huurders de vergadering. Deze huurders konden tot gisteravond stemmen.

Lees hieronder verder

Inmiddels zijn ook de online stemmen binnen. Hiermee zijn tot nieuwe bestuursleden benoemd: Arie-Jan de Boer, Soraia Borges, Rico Berveling, Asli Yurdem, Ayse Kirkar, Osman Kirkar en Mandy Bruinsma. We wensen ze allemaal heel veel succes! Eén kandidaat bestuurslid heeft zich door veranderende werkzaamheden helaas moeten terugtrekken, maar hij wordt graag betrokken bij de adviesgroep Leefbaarheid. 


Speciale aandacht tijdens deze bijeenkomst was er voor Els Janzen. Zij zegt het bestuur na 11 jaar gedag. Heel erg bedankt voor je inzet al die jaren en ook voor wat je betekent voor bewoners van de Eksterlaan.

Verder dank aan Bas van Rosmalen van Waterweg Wonen voor zijn presentie over Huurbeleid en Sociale woonvoorraad.

Binnenkort hopen we de vragen te beantwoorden die voor, tijdens en na de vergadering zijn gesteld. Veel vragen zijn eigenlijk voor de woningcorporatie. Die spelen we door en/of nemen ze mee naar allerlei overleggen die de Huurdersraad heeft met Waterweg Wonen en de gemeente. 

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?