Uitnodiging ALV van 19 oktober 2022

vrijdag 23 september 2022 Algemeen nieuws

Op woensdag 19 oktober houden we weer een algemene ledenvergadering in de Marnixflat aan de Marnixlaan.

Lees hieronder verder

Beste huurders van Waterweg Wonen,

Jullie zijn van harte welkom bij de ledenvergadering in de Marnixflat op dinsdag 19 oktober om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Aanmelden graag voor 12 oktober, dan ontvang je tijdig de vergaderstukken. De stukken mailen we al door vanaf 5 oktober.
Vul dit aanmeldformulier in of  meld je aan via het contactformulier op deze website. 

Agendapunten

Naast de behandeling van verschillende vaste agendapunten dragen we graag twee nieuwe leden voor het bestuur voor: Hans de Groot en Rob van der Knaap. Meer informatie over beide heren volgt bij de vergaderstukken. Helaas, nemen we ook afscheid van twee bestuursleden: Hans Riemens en Leo van der Lubben. Gelukkig blijven ze wel betrokken bij een aantal onderwerpen.

Woonpunt en medewerkers in de wijken
Na de pauze is Wendy van der Krift aanwezig. Zij is teamleider Klant bij Waterweg Wonen. Zij houdt een presentatie over de behandeling van vragen van huurders van Waterweg Wonen door het Woonpunt. Ook horen we meer over de rol van complexbeheerders, sociale wijkmeesters en gebiedscöordinatoren.
Het gaat om algemene informatie. Neem voor persoonlijke of financiële vragen contact op met het Woonpunt!

 

Voorlopige agenda

19.00 -19.30 uur

 • Inloop

19.30 – 19.35 uur

 • Opening en toelichting agenda

19.35 – 20.05 uur

 • Verslag vorige vergadering
 • Tussenrapportage 2022
 • Wijziging statuten
 • Voordracht nieuwe bestuursleden
 • Leden kascommissie
 • Werkplan en begroting 2023

Pauze

20.15 – 20.45 uur

 • Presentatie en gesprek over de behandeling van vragen aan het Woonpunt en de rol van complexbeheerders, sociale wijkmeesters en gebiedscoördinatoren van Waterweg Wonen. Onder andere met Wendy van der Krift, teamleider Klant bij Waterweg Wonen.  

20.45 – 21.00 uur

 • Afscheid Hans Riemens en Leo van der Lubben; zij willen gelukkig nog wel betrokken blijven bij de Huurdersraad als adviseur bij een aantal onderwerpen/werkgroepen.

21.00 -21.30 uur

 • Napraten met een hapje en drankje

Wil jij je ook inzetten voor goede huurwoningen voor alle Vlaardingers?