Documenten


De ondertekening van het document SVB/MJB 2018 door onze directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg en voorzitter Huurdersraad Waterweg Wonen Jos Sloot.


Jaarverslag 2018 HWW - Klik Hier
2019 - Statuten Huurdersraad Waterweg Wonen - Klik Hier
Huurronde2018 - Klik Hier
2018 Begroting/Jaarplan Waterweg Wonen - Klik Hier
2017-12-19 SVB/MJB 2018 - Klik Hier
2017-12-04 Prestatieafspraken 2018-2022 - Klik Hier
2016-12-12 Jaarplan en Begroting 2017 - Klik Hier
2015-12 Sloop- en renovatiereglement 2016 - Klik Hier
2015-11 Beleidsnotitie Passend toewijzen - Klik Hier
Werkdocument Servicekosten - Klik Hier
Evaluatie Duurzaamheid - Klik Hier
Pilot APK-traject - Klik Hier
Vraaggestuurd werken - Woonwinkel - Klik Hier
Leefbaarheid Nieuwe stijl - Klik Hier
Woningkwaliteit - Klik Hier
Protocol regionaal vangnet - Klik Hier
Huishoudelijk Reglement - Klik Hier
Samenwerkingsovereenkomst - Klik Hier
Aanpassingen Convenant Huurdersparticipatie in Gemengde Complexen. - Klik
Beleidsnotitie Kluswoningen - Klik Hier
Het Sociaal Convenant - Klik Hier
Schotelantennebeleid - Klik Hier
Beleidsnotitie energie besparende maatregelen (EPA) - Klik Hier

Created by Fakey.net
  Total: 13886 - Today: 30 - Yesterday: 34
  Webmaster