Huurdersraad Waterweg Wonen"Verstand van huren en huurders"

"Ik hoor overal dat corporaties zuiniger moeten zijn. Wordt mijn flat nu nog wel goed onderhouden?"
"Weer die huurverhoging. Kan het niet wat minder?"
"Ik wil graag meepraten over de toekomst van mijn wijk."


Wat doet de Huurdersraad?
De Huurdersraad Waterweg Wonen houdt zich bezig met onderwerpen zoals betaalbaar wonen, de kwaliteit van de woningen en woonruimteverdeling. We denken vanuit de positie van de huurder. Hierover geven we adviezen aan Waterweg Wonen. Samen bepalen we jaarlijks welke onderwerpen we bespreken. Vanuit de wet heeft de Huurdersraad een stevige positie aan tafel.

Voor wie is de Huurdersraad?
Alle huurders van Waterweg Wonen zijn lid van de Huurdersraad. Ook mag u stemmen over nieuwe plannen tijdens een van de bewonersavonden.

Met wie praat de Huurdersraad?
De Huurdersraad houdt diverse bijeenkomsten, zoals:
- bestuursvergadering: elke 1e dinsdag van de maand in ons kantoor;
- bestuurlijk overleg: elke 6 weken met de directeur-bestuurder en het managementteam;
- bewonersavond: 2 keer per jaar voor alle huurders;
- voorzittersoverleg: 2 keer per jaar voor de bestuursleden van de bewonerscommissies;
- werkgroepen om met huurders belangrijke onderwerpen te bespreken;
- overleg met de Raad van Commissarissen: 1 keer per jaar evaluatie en 1 keer per jaar themaoverleg.
Daarnaast kunt u interessante cursussen, seminars en workshops volgen.


Wie zitten er in het bestuur?
Nu zijn dat:
Jos Sloot (voorzitter)
Ben Mels (penningmeester)
Hans Riemens (coördinator werkgroepen)
Hanneke Brinkman (algemeen bestuurslid)
Els Janzen (beheer website)
Leo van der Lubben (algemeen bestuurslid)
Aad Ottervanger (algemeen bestuurslid)
Els van Dijk (algemeen bestuurslid)

Wij zijn altijd op zoek naar actieve bewoners die opkomen voor de belangen van huurders.

Wilt u meedoen? U bereikt ons via (010) 234 06 97 of huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl Meer weten? Kijk dan eens op onze website: www.huurdersraadwaterwegwonen.nl

Dit is ons adres:
Huurdersraad Waterweg Wonen Marnixlaan 21, 3132 PL Vlaardingen.

Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen? Mail even uw mailadres aan ons!


Created by Fakey.net
  Total: 5354 - Today: 5 - Yesterday: 10
  Webmaster